Färgväxter på utmarken

Äskhults by, Kungsbacka
Fram till mitten av 1800-talet färgades alla textilier med färgämnen från växt- eller djurvärlden. Sedan dess har växtfärgningen gradvis ersatts av syntetiska färgämnen, men hos allmogen på landsbygden levde växtfärgningen kvar länge. Vad färgade man med? Odlade man eller hämtade man vilda växter från skogarna och fälten?
 
 
Följ med Camilla Sten på en guidad vandring på Äskhults utmarker bland färgväxter! Vi tittar på vanliga färgväxter som man kunde ha använt i Äskhultsby vid 1800-talets första hälft och vilka färger dessa ger. Vi diskuterar även färgningen i städerna under samma tid och sätter det i kontrast till dagens massproduktion och hur självklart färgade textilier är idag.
 
Promenad ca 1 km
Tid ca 1,5 timme

Reservera din biljett eller anmäl dig i kaffestugan vid ankomst, samling på bytorget!
Ingen kostnad. 
Boka

Mer från Äskhults by

Utbud

Res med kollektivtrafiken

Hållplatsen Axtorp ligger en dryg kilometer söder om själva byn.

Vägbeskrivning

GPS-koordinater: latitud 57.42707, longitud 12.28212

Hitta hit