En skog för alla

Kungsbacka

Skogen är ett komplext ekosystem som ger liv åt många växter och djur.

Den levererar råvaror som samhället behöver och är en fristad för avkoppling, reflektion och rekreation. Men främst är den förutsättningen för biologisk mångfald och avgörande för allt liv på jorden.

Skogen är ovärderlig och något som vi alla måste vårda och värna om, inte bara för vår egen skull utan också för kommande generationer.

Häng med på en spännande resa mot en mer hållbar framtid för vår älskade skog!

Program

Söndag 1 oktober klockan 11 på naturum Fjärås Bräcka

Livet i veden

Följ med på en guidning för stora och små nyfikna där vi tittar närmare på livet i veden och på biologisk mångfald kopplat till död ved. Vi undersöker livet i veden med lupp och förstoringsglas.

Samling utanför naturums entré.

Onsdag 4 oktober klockan 10 på naturum Fjärås Bräcka

Filmbrunch med filmen Sjumilaskogen

Sjumilaskolen är en vacker film som ger en sällsynt inblick i urskogens värde för människor, djur och växter. I filmen skildras Pärlälvens fjällurskogs naturreservat i Jokkmokks kommun, och Tjieggelvas naturreservat i Arjeplog, ett cirka 30 kvadratmil stort område med naturskog och urskog.

Dokumentär i regi av Tor L. Tuorda.

Pris: 120 kronor inklusive brunch

Köp biljett på naturumfjarasbracka.se

Lördag 7 oktober klockan 10-11 på naturum Fjärås Bräcka

Mindfulness i skogen

Utforska själv skogens effekter genom att följa med på en vägledd promenad i lugn takt. Vi går med vakna sinnen i skogen på Fjärås Bräcka. Vandringen sker i tystnad med några stopp på vägen. Ledare är Kristina Hedberg Karlberg, fysioterapeut och rörelsepedagog. Bra att ha: vattenflaska, kläder efter väder och bekväma skor.

Anmäl dig på naturumfjarasbracka.se

Onsdag 11 oktober klockan 18 på Biostaden Kungsbacka

Ekens rike

Eken är kungen bland träd och en symbol för kraft och ett långt liv. Det mäktigaste trädet på våra nordliga breddgrader, som av många förknippas med hopp om livet för framtida generationer. Men eken är inte bara en symbol, för mängder av djur är det den plats de kallar sitt hem.

Dokumentär i regi Laurent Charbonnier. Ej tal.

Biljetter 50 kronor köps på filmstaden.se

Lördag 14 oktober klockan 11-15 på naturum Fjärås Bräcka

Vandring mellan Äskhult och naturum

Vandringen är på ca 10 km och följer Hallandsleden mellan Äskhult och naturum. Vi tittar på olika ekosystem längs vägen tillsammans med kommunekologen.

Vi samlas på parkeringen vid Naturum där en buss tar oss till Äskhults by. Vandringen är medelsvår i varierad terräng och vi räknar med att vara tillbaka vid Naturum klockan 15.

Ta med egen matsäck, sittunderlag, vattenflaska och väl ingångna kängor/skor på fötterna. Vi rekommenderar kläder efter väder och att ha med förstärkningsplagg till pauser.

Avgiftsfritt men du måste reservera din plats på naturumfjarasbracka.se

Onsdag 18 oktober klockan 18 på Biostaden Kungsbacka

A Tale from the Woods

I filmen får du höra berättelser från skogen, där olika människor pratar om och visar oss vad deras förhållande till skogen är. Det finns praktiska råd för ekologiska alternativ till kalhygge, det finns vetenskapliga bevis för vad kalhygge gör, det finns en politiker som använder poesi för att förmedla sitt budskap och det finns naturbilder från en man som bor stora delar av året i skogen, och det håller alltid hans kamera nära.

Hur skulle vår syn på skogen förändras om vi slutade se den bara som en ekonomisk resurs och istället som en inbjudan till ett ekologiskt partnerskap?

Dokumentär i regi Mattias Olsson.

Biljetter 50 kronor köps på filmstaden.se

Torsdag 19 oktober klockan 18 i kulturhuset Fyren

Föreläsning - Hyggesfritt skogsbruk, hur och varför?

Xavier de Maupeou, planeringsledare för skogsförvaltning i Göteborgs stad berättar om hur Göteborgs stad arbetat med att ställa om till hyggesfritt brukande, bakgrunden till att man valt denna brukningsmetod och hur det går till i praktiken.

Skogsbiologen Sebastian Kirppu berättar om betydelsen av trädkontinuitet för skogens naturvärden och hur växt- och djurliv påverkas av olika sätt att bruka skogen.

Kulturtorget, kulturhuset Fyren

Fredag 20 oktober klockan 13 i Äskhults by

Utmarksvandring i Äskhult

Följ med Äskhults trädgårdsmästare och markvårdare Johan Gustafsson tillsammans med skogsbiologen Sebastian Kirppu ut på utmarkerna där vi visar hur man i snart 30 år har arbetat för att återställa skog och mark till ett 1700-talslandskap. Vi visar vad vi har gjort och vad vi har mött för utmaningar. Vi visar också de stora biologiska vinsterna som blivit resultatet av vårt arbete. Kläder efter väder. Vandringen går delvis i kuperad terräng, så rejäla skor rekommenderas.

Anmäl dig på askhultsby.se

Söndag 22 oktober klockan 11-13 på naturum Fjärås Bräcka

Svampar – skogens nätverkare

Följ med på en guidning i svamparnas värld. Svampar är fantastiska och mycket märkliga. De lever som symbioter och parasiter. De klara extrema förhållanden och är bland världens största och minsta organismer som kopplar samman skogar i stora nätverk. Vi tittar närmar på svampar och deras roll i skogens nätverk, undersöker vilka arter vi kan hitta.

Måndag 23 oktober klockan 18 i Äskhults by

Föreläsning – Skogen i folktron

I alla tider har människan behövt förhålla sig till skogen. Det är en plats för rekreation, arbete och friluftsliv. Men i dåtidens bondesamhälle kunde skogen också förknippas med stor fara förhöll, fantasi, magi och väsen som inte tillhörde vår värld. Vilka var dessa väsen och hur vi oss till platsen där de levde? Vi slår oss ner i Bengts Kaffestuga byggd 1850 och avnjuter en värmande måltid tillsammans medan vi lyssnar till historierna om det okända med etnologen Tora Wall.

Föredrag inklusive soppa och dryck: 350 kronor.

Anmäl dig på askhultsby.se

Onsdag 25 oktober klockan 18 på Biostaden Kungsbacka

Sjumilaskogen

Sjumilaskolen är en vacker film som ger en sällsynt inblick i urskogens värde för människor, djur och växter. I filmen skildras Pärlälvens fjällurskogs naturreservat i Jokkmokks kommun, och Tjieggelvas naturreservat i Arjeplog, ett cirka 30 kvadratmil stort område med naturskog och urskog.

Dokumentär i regi av Tor L. Tuorda.

Eftersamtal: Tor L. Tuorda berättar om filmen och svarar på frågor.

Biljetter 50 kronor köps på filmstaden.se

Torsdag 26 oktober klockan 18 i kulturhuset Fyren

Kungsbacka kommuns skogsinnehav

Kungsbacka kommun berättar om den skog som kommunen äger och bjuder in till samtal om förvaltningen av skogen och om skogens framtid. Det blir diskussion om de olika värden som samsas i skogen och om hur man kan tillgodose så många intressen och behov som möjligt.

Frågor som kan bli aktuella:

  • Samverkan med andra markägare
  • Brukningsmetoder
  • Naturvård

Diskussionerna blir grunden för arbetet med att ta fram en strategi för kommunens skogsägande.

Kulturtorget, kulturhuset Fyren

Lördag 28 oktober klockan 10 på naturum Fjärås Bräcka

Mindfulness i skogen

Utforska själv skogens effekter genom att följa med på en vägledd promenad i lugn takt. Vi går med vakna sinnen i skogen på Fjärås Bräcka. Vandringen sker i tystnad med några stopp på vägen. Ledare är Kristina Hedberg Karlberg, fysioterapeut och rörelsepedagog. Bra att ha: vattenflaska, kläder efter väder och bekväma skor.

Anmäl dig på naturumfjarasbracka.se

01okt 11:00
04okt 10:00
07okt 10:00
11okt 18:00
14okt 11:00
17okt 18:00
19okt 18:00
20okt 13:00
22okt 11:00 - 13:00
23okt 18:00
25okt 18:00
26okt 18:00
28okt 10:00

Kontaktinformation

Borgmästaregatan 6

Telefon: 0300-834000

E-post: info@kungsbacka.se
Hemsida: https://www.kungsbacka.se/