Art Inside Out i Äskhult

Under sex veckor i höst har tre konstnärer bjudits in för att arbeta med digitalt och textilt berättande utifrån arkivmaterial och berättelser kring Äskhults by.

Art Inside Out

Art Inside Out är en mötesplats för konstnärliga processer inom alla genrer och konstformer. En nomadisk residensverksamhet med Halland som spelplats.​ Konstnärer bjuds in att verka på olika platser tillsammans med institutioner, medborgare och lokala aktörer.

Art Inside Out drivs av Region Halland tillsammans med Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun och Varbergs kommun.

Residenset i Äskhult

Residenset utgår från de berättelser och fakta som förknippas med platsen. Vad berättar denna by? Hur berättas det om Äskhult? Vilka detaljer har lyfts fram i olika tider och vad är relevant och intressant att uppmärksamma idag?

Äskhults by har en lång och brokig historia. Genom att förstå vår historia kan vi blicka framåt.

Digital teknik är ett bärande element genom rörlig bild, ljus, VR-teknik och andra tekniker. Textilt berättande är en del av Äskhults historia och kan på ett intressant sätt också kombineras med det digitala.

Ett residens är när konstnärer, författare, akademiker, curatorer eller någon annan som är verksam inom ett kreativt område får möjlighet att bo och verka i en annan miljö än den vanliga under en tidsbegränsad period.

Många ansökningar

En Open Call gick ut i början och året och det kom in runt 300 ansökningar från hela världen. Urvalsprocessen gjordes i april och resulterade i de tre konstnärer som nu bjudits in. 

Projekttid

  • Vecka 36-45 pågår residenset
  • Vecka 36 och 37 arbetar konstnärerna med research
  • Vecka 41 och 42 produceras konstverken
  • Vecka 45 redovisas konstverken

Processledare

Jesper Norda är processledare. Han är konstnär och adjunt på Högskolan för design och konsthantverk och har erfarenhet från konstnärligt arbete inom digitala tekniker. Han är också särskilt intresserad av samtidskonst i relation till samlingar och arkiv.

Här kan du läsa mer om Art Inside Out