Konstnärerna

Det tre konstnärerna har olika bakgrund och kommer under perioden 3 september till 11 november att arbeta med digitalt och textilt berättande i byn.

Kristina Müntzing

Kristina Müntzing är en svensk konstnär med intresse för textilindustrins historia och hantverk som visuellt språk.

Hon använder konsthantverk för att visualisera radikala politiska rörelser. Genom att fläta samman bilder till hybrida skulpturer och bildvävar länkar hon skilda tider och geografier med varandra. Med utgångspunkt i vår industriella historia och kvinnliga textilarbetares hemliga språk, mee-mawing, har Müntzing till exempel utvecklat en koreografi för radikala vävare där mimik och teckenspråk kombineras.

Hon vill undersöka berättelser från Äskhults by och omforma textila motiv och foton till rörliga bildcollage, med digitalt flätade och vävda bilder.

Kristina Müntzing har en MFA från Goldsmiths College i London samt en MFA från Konsthögskolan Valand.

Kristina Müntzings webbplats

 

Klára Petra Szabó och Tamás Szvet

Klára och Tamás är ett ungerskt konstnärspar som tillsammans undersöker skärningsfältet mellan konst, vetenskap och teknik.

Klára Petra Szabó intresserar sig för den mänskliga kroppen och mode som sociala fenomen som fastställer identitet, status och kulturell tillhörighet. I hennes praktik samsas ett oavbrutet experimenterande med varierande av former, material och medier. Hon kombinerar akvarell med modern teknik i installationer och animationer med syfte att utforska nya vägar för, och digitalisering av, traditionella tekniker.

Klára Petra Szabós webbplats

Tamás Szvet utgår i sin forskning från relationen mellan konst och vetenskap och undersöker människans perceptionsförmåga. Konstnärligt opererar han i skärningsfältet mellan perception och teknologi. Han arbetar med sociala och platsspecifika projekt som huvudsakligen kretsar kring kollektiva minnen, arkiv och interaktion.

Tamás Szvet är doktorand i Liberal Arts vid Hungarian University of Fine Arts.

Tamás Szvets webbplats

Vid sidan av sina individuella konstnärliga praktiker samarbetar Szabó och Szvet. Genom animation, performance och textila arbeten undersöker de social samvaro, men också ”tyst berättande”.

 

Cora Jongsma

Jongsma är en holländsk konstnär som genom sitt användande av textilmaterialet filt utforskar hur land formas och kultiveras av människan.

Filtskap, som hon kallar sina skapelser, är kartor över relationer mellan människan och jorden. Där landskapets fysiska strukturer, linjer och minne spelar en framträdande roll.

Under residenset intresserar hon sig för att utforska historiskt brukande och användande av marken runt Äskhults by.

Filtskapet kommer fungera som analys över tidigare generationers förhållande till natur och landskap och som utgångspunkt för samtal kring hur marken ska underhållas och vårdas i framtiden.

Cora Jongsmas webbplats