Open Call - konstnärligt residens under hösten

Tre konstnärer kommer att bjudas in till ett residens på sex veckor under hösten. Residenset erbjuder möjlighet att arbeta med digitalt och textilt berättande utifrån ett omfattande arkivmaterial och berättelser kring Äskhults by i Kungsbacka.

Residenset utgår från Äskhults by och de berättelser och fakta som förknippas med platsen. Vad berättar denna by? Hur berättas det om Äskhult? Vilka detaljer har lyfts fram i olika tider och vad är relevant och intressant att uppmärksamma idag?

Genom en konstnärlig aktivering av platsen och platsens berättelser, artefakter och arkivmaterial blir residenset ett labb. Äskhult blir ett sammanhang som möjliggör reflektion kring det förflutna och nuet men också kring vår historieskrivning. Det finns omfattande arkivmaterial att tillgå, både i form av föremål från byn som förvaras på Hallands kulturhistoriska museum, en mängd fotografier, skrivna berättelser och annat material.

Residenset intresserar sig för digitalt och textilt berättande. Digital teknik är ett bärande element genom rörlig bild, ljud, VR-teknik och andra relevanta tekniker. Textilt berättande är en del av Äskhults bys historia och kan på ett intressant sätt också kombineras med det digitala.

Residenset genomförs under hösten 2018, med följande tidsplan: v.36–37 (research), v.40–41–42 (produktion), v.45 (presentation). Konstnärerna får möjlighet att arbeta självständigt och tillsammans.

En erfaren processledare finns i Jesper Norda, konstnär och adjunkt på Högskolan för design och konsthantverk, med stor erfarenhet från konstnärligt arbete inom digitala tekniker och ett särskilt intresse för samtidskonst i relation till samlingar och arkiv. Processedaren finns med under hela residenset som stöd och kreativt bollplank för konstnärerna.Residenset är ett samarbete med Digital Laborativt Center (DLC) vid Högskolan Halmstad, nätverket Kulturarv Halland och Kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelsen Halland.

Ansökningsperioden är 1 januari – 28 februari.

Läs mer och ansök här