Tillgänglighet i byn

Picknick

Det är spännande och roligt att ha egen picknick med sig.
VIKTIGT: Kom ihåg att ta med allt hem som du har tagit med hit.

Eldning och grillning

Det råder eldnings- och rökförbud i hela byn. Vid parkeringen, innan du kommer upp i byn, finns ett vindskydd med grillplats där du kan grilla.

Hund

Människans bästa vän får gärna följa med i byn och i kulturreservatet, men måste alltid vara kopplad. Fråga gärna efter vatten till din hund i kaffestugan.

Toaletter

Eftersom byn är en spegelbild av år 1825 finns inga toaletter i själva byn. Det finns fina toaletter på parkeringen innan du kommer upp i byn.

Rullstolsburna/funktionsvariationer

Uppe i byn finns en handikapparkering och det går bra att köra upp med bil.
VIKTIGT: detta gäller endast personer med rullstol och/eller handikapptillstånd.

Husen i byn har höga trösklar och det kan vara svårt att ta sig in i vissa av byggnaderna. Det finns en ramp att tillgå, fråga personalen.

Arbetet fortskrider med att göra byn mer lättillgängligt för fler.

Språk

Vi kan i dagsläget erbjuda guidning på svenska och engelska. Broschyrer finns på svenska, engelska och tyska.