Ordförklaringar

I Äskhult talades en utpräglad dialekt med ord och uttryck som idag är, näst intill, obegripliga att förstå. Och som dessutom inte används längre.

Bastalyckan = där linet torkades

Boscha = bössa/gevär

Däka = flicka

Fökset = ladugården

Hajle = pojke

Hallar = häll/klippa

Horshakräk = häst

Hågade = minnas/kommas ihåg

Häbbaret = sovrummet eller innersta rummet

Hängklä = broderi som hängdes upp i taket

Härdar = eldplatser

Hästatröv = upptrampad rand mellan hjulspåren

Höret = linet

Kimmasäng = inbyggd säng

Lakekar = kar för säd

Laret = samlingsplats i byn

Lyseknekt = ljusbehållare

Mullbänk = rabatt längs husvägg

Mökelämmen = gödsellucka i ladugården

Prejlades = tröskades

Påommen = platsen ovanför bakugnen där man lade barn och gamla på fårskinn 

Skvaltkvarn = kvarn som användes för att mala säd

Sparlakanssäng = säng med skynke/gardin

Vadmal = tjockt vävt ylletyg