Derras

Gården kallas för Derras efter ordet grannens och har alltid haft det namnet. Manhuset har troligtvis från början varit en högloftsstuga. Tidigare fanns det ytterligare ett manhus på gården som låg på laret.

Johannes Svensson hette den man som flyttade hit 1820, när han gifte sig med dottern i huset, Kristina Pehrsdotter.

Johannes och hans son Anders var skickliga snickare, svarvare och målare. De tillverkade allt från vackert dekorerade klädkistor till skåp, träskålar, äskor och fat.

1875 tog Anders söner Johannes och Olof över gården. Olof var träskomakare och hade fem barn och Johannes hade åtta barn. De bodde trångt och barnen fick sova under vävstolarna.

Olof hade alkoholproblem och fick flytta efter några år. Han blev då torpare under sin bror. Men även Johannes söp och tvingades lämna gården som såldes på exekutiv auktion. Man begärde 3 000 kronor för den, men handlaren August Andersson i Kungsbacka ropade in gården för 2 000 kronor. Efter ett par dagar skrev han över köpet på Petter Olsson i Bykärr i Gällinge.

1906 ärvde Petter Olssons änka Johanna och sönerna Carl och Gottfrid Pettersson gården. Johanna blev änka när hon bara var 44 år gammal. Hon var, som tur var, en handlingskraftig kvinna som slaktade både kor, kalvar och svin själv.

Carl utvandrade till Amerika där han dog i spanska sjukan 1918.

När mamman dog 1929 blev Gottfrid ägare till gården. Han var ungkarl och lämnade inga barn efter sig.

Idag används gården för Västkuststiftelsens personal ”bönderna” och för guider och kafépersonal. Därför är den inte tillgänglig för gästerna.