Göttas

Göttas gård ligger i byns sydöstra del och är kringbyggd av manhuset, stallet, ladugården och jordkällaren. Bakom stallet finns en mindre fruktträdgård.

 

Göttas gård är tidstypiskt kringbyggd och den bäst bevarade gården. Den består av manhus, ladugård, stall och ”huggehus” som är en snickarverkstad och vedbod. Manhuset var tidigare en ryggåsstuga med torvtak, men byggdes om till framkammarstuga på 1800-talet.

Köket användes bara under sommaren. Där lagade man mat, tvättade, slaktade och bryggde dricka.

Tegeltaket lades i slutet av 1800-talet och förstukvistarna har byggts till under 1900-talet. När Anders Persson från Gödatorp i Gällinge köpte gården år 1755, fick den namnet Göttas.

Den förste kände ägaren finns omnämnd i en skattelängd från år 1630 och hette Amund Andersson.

De sista som bodde på gården var bröderna Albin och Aron som bodde där fram till 1945.