Restaureringar

Boningshusen, eller manhusen, har alla en gång i tiden varit ryggåsstugor med torvtäckta tak, liksom Jönsas manhus som flyttades till Äskhult på 1970-talet.

Dessa små och enkla stugor har, allt efter tidens gång, förändrats till de framkammarstugor som de är idag på grund av ombyggnader eller bränder. Byggnaderna har aldrig varit målade.

2004

Ett nytt halmtak lades på Bengts lada. I ett av utrymmena gjordes också ett stampat jordgolv.

Derras svinhus som lutade kraftigt riktades, liksom stommen på Göttas stall som också fick ett nytt halmtak. De sönderspruckna takspånen på hôggehuset, svinhuset, ersattes med nya åt söder. Derras svinhus ska fungera som stall igen.

Vår museibonde Thomas vill använda byggnaden till sina två arbetshästar. De nya foderluckorna och spiltorna är på plats. Delar av huset är numera omgjort till hönshus och det har byggts en grishydda under stensockeln åt norr.

 

2006

Ytterklädseln byttes ut åt väster på Derras manhus på grund av rötskador. Då upptäckte man också att fasadbeklädnaden åt söder var dålig. Hela gaveln har därför fått helt nya klädselbrädor. Köksdörren på baksidan har fått sina diagonala brädor utbytta mot stående och dörren har därmed fått ett utseende som motsvarar hur den sett ut en gång i tiden.

Derras ladugård, som ligger mitt emot manhuset, är byggd i skiftesverk och är en känslig konstruktion som började få sättningsskador. Under sommaren plockades delar av den ner för att man skulle få bukt med vandrande stockar. Ladugården ska så småningom kunna användas i pedagogiskt syfte för att visa hur djuren bodde och stod stallade.

Utöver allt detta, gjordes enklare underhållsarbeten som att måla fönster, rensat växter längs husgrunderna och mycket annat.

2007

Kaffestugan i Bengts manhus fick en ansiktslyftning. I köket låg en gammal plastmatta på golvet som inte passade in i miljön. Till allas glädje hittades ett trägolv med breda plank. I stugan sattes det upp nya tapeter och den ursprungliga färgsättningen på snickerierna återskapades. Man gjorde noggranna skrapprov med kniv innan kulörerna bestämdes.

2016

Vi har bytt panel på en del av byggnaderna, bland annat Bengts manhus och Göttas västra gavel. Det har lagts om tak och slammats på skorstenar.

Våra skickliga byggnadsvårdshantverkare har, under ledning av Frank Karlsson, renoverat klar tröskvandringen som finns på Jönsas lada. Den kommer att provköras under året med hjälp av hästarna som våra bönder hanterar med van hand.