Amerikaresenärerna räddade byn

Under slutet av 1800-talet bodde 35 personer i byn. Mellan 1888 och 1927 utvandrade 15 ungdomar till Amerika. 

Det var en stor skara som emigrerade 1903, och den yngsta flickan Ida från Jönsas var bara 15 år gammal.

Många av dem dog efter ett par år, i antingen sjukdom eller olycka. Gottfrids bror Carl, som flyttade 1914, skrev hem i augusti 1918 och berättade att han tänkte komma hem, men dog i spanska sjukan i oktober samma år.

En del av dem lyckades återvända hem igen, bland annat bröderna Aron och Albin från Göttas. De hade båda lyckats hyfsat som snickare. Bröderna var däremot inte särskilt goda vänner när de kom hem, så Aron flyttade till en granngård tillsammans med deras mor Gunnor. När Gunnor dog flyttade Aron tillbaka till Göttas igen.

I och med att alla ungdomarna flyttade till Amerika, blev det ingen återväxt i byn. De som bodde kvar var ogifta och hade inga egna barn.

Vi ska på något sätt ändå vara glada att så många emigrerade, eftersom det ledde till att byn fick stå kvar helt orörd.