Kommunikationsutveckling

Äskhults bys kommunikationsutveckling finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Under 2016-2019 pågår projektet Kommunikationsutveckling för Äskhults by. Projektet löper över tre år med syfte att utveckla och stärka varumärket Äskhults by. Vi vill sprida kunskap och öka kännedom om byns unikitet som besöksmål med fokus på hållbarhet och tillgänglighet.