Jönsas

Jönsas gård består av ett manhus och en ladugård. Manhuset flyttades dit 1970 från gården Timmerås i Förlanda. Det äldre bostadshuset hade brunnit upp år 1953.

 

Gården har fått sitt namn efter flera generationer Jöns-söner på 16-1700-talen. Där stod ett tidigare manhus som brann ner 1953. Det var en ombyggd ryggåsstuga, liknande Göttas.

Ryggåsstugan är Förlandas enda återstående byggnad av den här typen. Den flyttades till byn från Timmerås 1968-70. Alla manhus i byn var ursprungligen av den här karaktären, men har alla byggts om till framkammarstugor om de inte har ersatts av ett nytt manhus som Bengts.

Alla föremål är placerade enligt en bouppteckning från 1786 och visar hur vardagslivet kunde se ut. Det enda som finns kvar i original är vävstolen inne i häbbaret, eftersom manhuset brann 1953. Vävstolen stod nämligen ute i ladugården vid tiden för branden.

Bakom ladugårdsbyggnaden står en tröskvandring som köptes 1892.

De sista gårdsborna var syskonen Johannes Andréasson och Anna-Britta Andréasdotter. Anna-Britta flyttade till Måhaga äldreboende där hon dog 89 år gammal. Inget av syskonen hade barn.