Kirstin Eriksdotter 1722-1745

I mitten av 1700-talets halshöggs Kirstin Eriksdotter för barnamord på Älvsborgs Fästning. Kirstin jobbade som kammarpiga hos överjägmästare Jernsköld, som var far till hennes barn. Han gick däremot helt fri genom att neka till faderskapet.

Kristin föddes i Göttas. Föräldrarna hette Erich Andersson och Gunnila Andersson. Gunnila var troligen över 50 år när hon födde Kirsten som hade sju syskon.

Kirstin jobbade på säteriet i Smedstorp och hade enligt rykten fött ett oäkta barn, efter att hon sannolikt blivit våldtagen av sin husbonde som hon tjänade piga hos.

När hon nekade till detta togs hon av länsman till närmaste gård. Där lät han tre ”förståndiga hustrur brösten på henne mjölka”. Eftersom det visade sig att hon hade mjölk, bestämde sig länsman för att häkta Kirstin och fortsätta förhören.

Kirstin var då 21 år gammal. Hennes mor bodde kvar i Äskhult men hennes far var död. För att inte stötas bort av familjen, valde hon vad hon trodde var enda utvägen - att döda sitt nyfödda barn. 

Rätten tvingade henne att berätta sanningen; hon födde sin lilla dotter uppe på vinden där hon hade sitt nattläger. Eftersom flickan var väldigt klen, så bestämde sig Kirstin för att kväva henne. Efter att ha bränt efterbörden i köket, gick Kirstin ner till den förbiflytande ån och kastade i fostret.

Detta nekade Kirstin först till, men efter att ha styrkt sig med några supar brännvin berättade hon det hela.

Vem var då fadern?

Kirstin berättade att hennes husbonde, överjägmästare Jernsköld, hade ”med henne köttslig beblandelse plägat”. Jernsköld nekade och man kallade då in en piga på gården som vittne. Hon svarade att hon inte visste om Kirstin och överjägarmästaren ”plägat köttsligt umgänge, dock skulle det alltid vara Kirstins sysselsättning att inbära tvättvatten och upptända eld uti husbondens dageliga rum”.

Medan man väntade på en andra rättegång fördes Kirstin till Älvsborgs Fästning.

Efter att en soldat vittnat om att överjägarmästaren inte kunde vara far till barnet, eftersom han hade varit borta i militärtjänstgöring, blev Kirstin Eriksdotter dömd ”för sin begångna grova missgärning liv sitt mista och halshuggas och i båle brännas”.

Kirstin vidhöll intill sin död att Jernsköld var far till barnet och man processade vidare för att få honom att erkänna, men det gjorde han dessvärre aldrig.

Kirstin blev 23 år.

Ny lag inrättades

Tack vare Gustav III, inrättades en lag som gjorde att detta stoppades. Unga kvinnor kunde föda barn på okänd ort utan att behöva namnge fäderna.

Kuriosa

Jernsköld gifte om sig med dottern till Lars Gathenhielms bror, efter att han varit änkeman i fyra år. Helena Beata Gathenhielm var dotter till Christian i Onsala.